X

Bestil en vikar

En god vikar er en person, der matcher et behov og kan indgå i en større sammenhæng, men som stadigvæk er helt sin egen. Vi tilbyder uddannede lærere og pædagoger, pædagogmedhjælpere og ikke-uddannede lærervikarer til korte og længerevarende vikariater. Alle vores vikarer er selvstændige og dygtige til at samarbejde. De kender vikarrollen og sætter fagligheden højt, og det betyder, at de ikke blot fylder en rolle ud, men også tilfører værdi - både for institutionen, for personalegruppen og for det enkelte barn.

Hvad

PVB ansætter og aflønner vikaren. Kunden betaler herefter en fast timepris for de timer, hvor vikaren er hos kunden – der betales ikke yderligere for forberedelse eller andre former for tillæg, herunder sygedagpenge og g-dage. Alle vikarer har ved ansættelsessamtalen i PVB afleveret en ren straffeattest og PVB har indhentet §36 attest.

pris

Kunden betaler kun for det præcise antal timer, der bruges hos kunden, og vikariatet kan afbrydes fra dag til dag uden ekstra beregning. Kontakt os for oplysning om aktuelle priser.

Hvordan

Når der opstår et behov for en vikar, kontakter kunden PVB via telefon eller mail, hvor den ønskede dækning forklares, og på baggrund heraf udvælger PVB en vikar, der matcher kundens behov. Herefter afholdes der et formøde hos kunden med vikaren, hvor kunden beslutter om de ønsker et samarbejde. Introduktionen mellem kunde og vikar er gratis.

Akut

Ved pludseligt opståede behov og kortere vikariater, er det muligt at få en uddannet pædagog eller medhjælper samt en uddannet lærer eller ikke-uddannet lærervikar, straks efter bestilling om morgenen. Prisen er den samme som ved længere vikariater.

Kontakt os

For bestilling af vikardækning og øvrige ydelser, kan vi kontaktes på tlf. 70 27 12 18 eller pvb@pvb.dk. Vi er døgnåbne 365 dage om året, og vi er landsdækkende.

For personlig henvendelse er vores kontor i København åbent mandag til fredag i tidsrummet klokken 07.00 - 17.00.

København

Ndr. Fasanvej 113-115, 3.tv
2000 Frederiksberg

Odense

Kochsgade 31D
5000 Odense

Vejle

DTC Torvet 24, stuen
7100 Vejle

Aarhus

Rytoften 5
8210 Aarhus V

Aalborg 

Lansen 11
9230 Svenstrup J